Privacy- en Cookiebeleid van leisuretime.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03 juni 2021

Indien je gebruik maakt van de website en dienstverlening van Leisure Time, en een reservering maakt bij een van onze aangesloten partners dan hebben wij jouw gegevens nodig om de reservering op een juiste manier te kunnen verwerken. Vanuit de overheid zijn accommodatie-aanbieders wettelijk verplicht om een juist nachtregister bij te houden.

Uiteraard doen wij ons uiterste best, met de nieuwste technologische technieken, om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en deze veilig te bewaren. Heb je na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen dan kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en eventuele medereizigers?
Leisure Time BV is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals onderstaand in het privacybeleid beschreven.

Wanneer is het privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die leisuretime.com verwerkt van iedereen die contact heeft gehad met leisuretime.com, bezoekers van de website en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot jou als individu herleidbaar zijn. Bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres, email, klantnummer, reserveringsverleden en/of - toekomst.

Hoe krijgen en verwerken wij persoonsgegevens?
Van iedereen die direct of indirect contact heeft gehad met leisuretime.com, zowel zakelijke klanten en contactpersonen van partners, verwerken wij de persoonsgegevens.

Indien je onze website bezoekt, een gebruikersaccount aanmaakt en bepaalde gegevens invult of contact hebt gehad met de klantenservice, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Indien je toestemming hebt gegeven aan een andere partij dan leisuretime.com is het mogelijk dat zij jouw gegevens doorgeven aan leisuretime.com

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij deze en hoelang worden deze bewaard?
Indien je via of bij Leisure Time een reservering maakt, hebben wij jouw gegevens nodig om de reservering compleet te kunnen maken. Ook is Leisure Time, of een van de aangesloten partners, verplicht om een sluitend nachtregister bij te houden. De gegevens die wij hiervoor verzamelen zijn je (achter)naam, geboortedatum, e-mailadres, woonadres, postcode, land en mobiele telefoonnummer.
Deze gegevens zijn nodig om een geldige overeenkomst af te sluiten tussen jou en Leisure Time of één van de aangesloten partners.
In verband met wettelijke bepalingen moeten wij jouw gegevens, welke gerelateerd zijn aan jouw reservering, voor 7 jaar bewaren.

Welke gegevens staan er in jouw Leisure Time account?
In jouw Leisure Time account worden de volgende gegevens bewaard: je naam, geboortedatum, woonplaats, postcode, e-mailadres en betaalgegevens.
Indien je een reservering maakt via of bij Leisure Time bewaren wij ook de naam en geboortedatum van je medereizigers. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.  In jouw account kun je ook bepaalde interesses opgeven zoals een verlanglijst en taalvoorkeur. Deze interesses en instellingen kunnen te allen tijde zelf worden aangepast via jouw account.

Gegevens over contact met onze klantenservice
Indien je contact opneemt met onze klantenservice kunnen wij je telefoonnummer en of email gebruiken om je te herkennen, waardoor onze medewerkers je direct beter kunnen helpen bij vragen. Belangrijke gegevens over jou kunnen wij opslaan in jouw account om je een volgende keer sneller en beter te helpen. De aantekeningen over jou bewaren wij zolang je een actieve gebruiker van ons platform bent.

Een telefoongesprek met onze klantenservice kan worden opgenomen voor trainings-en analysedoeleinden. Telefoongesprekken worden niet langer dan 1 maand bewaard.

Gegevens voor een optimale zoekbeleving
Wij van Leisure Time willen jou graag helpen om te vinden wat jij zoekt. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, verzamelen wij bij een bezoek aan Leisure Time jouw IP-adres, informatie over jouw gebruikte apparaat en software, jouw taalinstelling en overige instellingen van jouw apparaat.

Wij streven ernaar om het getoonde aanbod zo veel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen doen, verzamelen wij je zoek- en klikgedrag. Het is onze bedoeling om jou te helpen bij het zoeken en boeken, waardoor het voor jou een leuke ervaring wordt om jouw ideale vakantie te vinden.

Indien je bent ingelogd op de website van leisuretime.com verschijnt jouw naam en eventuele foto op de website. Dit is alleen voor jou als bezoeker zichtbaar. Leisure Time kan in dit geval de website persoonlijker maken en gericht aanbevelingen voor jou samenstellen. Je kunt in jouw Leisure Time account jouw interesse en voorkeuren aangeven en eventuele favoriete accommodaties en/of regio’s aangeven. Wij passen de zoekresultaten dan aan op basis van jouw wensen. Jouw voorkeuren kun je altijd zelf aanpassen.

Gegevens voor marketing
Via Leisure Time houden wij je graag op de hoogte van nieuwe aanbieders, locaties en mogelijkheden die we graag met jou willen delen. Dit doen we door middel van e-mail of onze app, indien je bij ons een reservering of account hebt gemaakt. We sturen je push-notificaties of e-mailen je met suggesties, informatie en diensten op basis van jouw reserveringen en/of interesses. Indien je dit niet (meer) wenselijk vindt, kun je dit in je account aangeven.

Wij gebruiken technologie die ons inzicht geeft in of je onze berichten leest en op welke links en berichten je klikt. Dit doen we om een analyse te maken van de mate waarin onze berichten worden gelezen en worden gewaardeerd of niet. Met jouw toestemming kunnen we deze informatie gebruiken om onze communicatie naar jou persoonlijk te maken en te optimaliseren. Via je account kun je deze toestemming altijd intrekken.

Gegevens voor reviews
Om andere bezoekers en/of verhuurders, een goed beeld te kunnen geven van de accommodaties, regio’s et cetera, vragen wij huurders om een review. Deze review kan gaan over de accommodatie, de omgeving et cetera.

Indien je een review schrijft op de website van Leisure Time, kun je ervoor kiezen om bij de review je naam en/of profiel te tonen of deze review anoniem te plaatsen.

Gegevens om fraude tegen te gaan
Om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken en/of te achterhalen, gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek-, surf- en reserveringsgedrag). Wanneer er aantoonbaar sprake is geweest van fraude dan bewaren wij bepaalde gegevens gerelateerd aan deze fraude. Dit doen we voor de duur van maximaal 2 jaar vanaf het moment dat de fraude is ontdekt.

Met wie delen wij jouw gegevens?
Leisure Time partners
Wanneer je via of bij Leisure Time een reservering maakt voor een accommodatie, krijgt de Leisure Time partner jouw gegevens. Deze gegevens zijn voor onze partners nodig om een correcte administratie te voeren, ook richting officiële instanties zoals gemeentes, belastingen en overheid. Ook dien je tijdens jouw verblijf bij calamiteiten bereikbaar te zijn, daarom geven wij ook altijd een door jouw ingevuld mobiel telefoonnummer door.

Indien er van overheidswege verplichtingen zijn om gegevens te delen, overhandigt Leisure Time slechts die gegevens die alleen strikt noodzakelijk zijn voor deze instanties.

Waar slaan wij jouw gegevens op?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan- of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat één van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. Leisuretime.com zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het met de ontvangers overeenkomen van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Leisuretime.com zal al het mogelijke doen wat in haar macht ligt om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben specialisten in dienst welke onze data continue monitoren en werken aan het beveiligen van de systemen. Jouw gegevens zijn alleen zichtbaar voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dit inzicht te hebben. Tevens vindt er regelmatig een toets plaats door externe gespecialiseerde partijen om na te gaan of alles nog volgens de laatste beveiligingsnormen functioneert.

Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
Jij hebt het recht om uitleg te ontvangen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. Om die reden hebben wij in dit privacy statement uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. Je hebt te allen tijde het recht om inzicht te verkrijgen in de gegevens welke wij van jou beschikbaar hebben. Je kunt dit altijd aanvragen via onze klantenservice. Wij streven ernaar deze aanvragen binnen 28 dagen te hebben verwerkt.

Overige externe partijen
Leisure Time verkoopt geen gegevens aan derde partijen. Wij delen alleen gegevens met externe partijen indien dit strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld indien je iets aanschaft via onze shop en wij een aangeschaft product dienen te leveren via een externe partij op jouw opgegeven adres.

Social media
Via de social kanalen is het mogelijk om Leisure Time te volgen en/of aanbod en artikelen van Leisure Time te delen op jouw eigen social media kanalen. Leisure Time heeft geen toegang tot jouw eigen social media accounts. Kijk bij de betreffende social media partijen om hun privacybeleid door te nemen, zodat je weet hoe jouw gegevens bij deze media worden gebruikt.

Met alle overige externe dienstverleners sluiten wij een overeenkomst, waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.
Wij maken onder andere afspraken met de volgende dienstverleners:

  • Leveren van digitale diensten, zoals hosting, ondersteuning en onderhoud van onze website en applicaties;

  • Ondersteuning van klantenservice;

  • Het uitbesteden van advertentie en marketingcampagnes;

  • Het doen van klantenonderzoek door hiervoor gespecialiseerde externe partijen, het verkrijgen van reviews en ratings;

  • Financiële dienstverleners, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Overheidsinstanties
Leisure Time moet soms persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Per land kan dit verschillen. In diverse landen is er een verplichting om alle reizigers te registreren en hiervan de volledige contactgegevens inclusief geboortedatum en ID-nummers te overhandigen aan de betreffende instantie(s).

Gegevens zakelijke partners en leveranciers
Wij gaan even zorgvuldig om met de gegevens van onze zakelijke partners als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacybeleid ook voor onze verkooppartners en leveranciers.

Indien je als partner bent aangesloten op ons platform, zijn jouw gegevens te zien op de website van het platform. Deze informatie bevat in ieder geval de bedrijfsnaam, vestigingsadres, handelsregistratienummer en belasting identificatie nummer.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice.
Je hebt het recht om je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en trackingpixels

Wat zijn cookies en trackingpixels?
Cookies zijn tekstbestandjes die jouw device of browser opslaat wanneer je onze website bezoekt.
Een cookie is geen programma dat schadelijke programma's of virussen kan bevatten.
Trackingpixels zijn codes welke worden gebruikt om jouw bezoekgedrag te monitoren en de website zo optimaal mogelijk voor jou te laten functioneren.

Waarom gebruikt Leisure Time cookies?
Er zijn noodzakelijke cookies welke door Leisure Time worden gebruikt om de website te laten functioneren; onder andere wanneer je bijvoorbeeld een reservering wilt maken moeten wij jouw (voorlopige) reservering tijdelijk opslaan om je door het verdere proces van de reservering te kunnen laten gaan.
Een functionele cookie wordt gebruikt om de website in de juiste taal aan jou te laten zien.
Wij gebruiken ook prestatie cookies om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om de website zo functioneel en gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten.
Onze marketing cookies worden gebruikt om jou zoveel mogelijk relevante informatie te tonen op de website.

Cookies en trackingpixels in e-mails en overige berichtendiensten
In onze e-mails en/of overige berichten gebruiken wij cookies om het systeem te helpen om de communicatie tussen ons en de bezoeker te verbeteren.

Hoelang worden cookies en of trackingpixels bewaard?
Deze termijn kan variëren.
Het tijdstip waarop deze verlopen, wordt berekend vanaf de laatste datum waarop je Leisuretime hebt bezocht. Wanneer cookies verlopen, worden deze automatisch verwijderd.

Cookies weigeren of verwijderen
Je kunt cookies weigeren op onze website. Echter adviseren wij dit niet om een goede functionaliteit van de website te garanderen. Via de instellingen van je browser kun je de geschiedenis van je cookies verwijderen; tevens kun je hier ook cookie instellingen aanpassen. Je dient je ervan bewust te zijn dat sommige functies en diensten niet meer goed werken na het aanpassen van deze instellingen.

Updates van het privacy- en cookiebeleid
We kunnen deze privacyverklaring bijwerken als reactie op veranderende wetten of technische- of zakelijke ontwikkelingen. Je kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.
Bovenaan deze pagina staat de datum van de laatste wijziging van deze privacy verklaring.

Heb je nog vragen?
Indien je nog vragen hebt over de wijze, waarop leisuretime.com met jouw persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We helpen je graag.

Leisure Time is better with cookies!

Elke ervaring is beter met cookies. Omdat we je graag voorzien van de beste boekingservaring, bieden we je met alle liefde de beste cookies aan. Geniet ervan!

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Deze site gebruikt cookies en Google technologieën om het siteverkeer te analyseren. Het doel van marketingcookies is advertenties weergeven die zijn afgestemd op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.